Stichting Kansen voor Oeganda Afbeeldingen Oeganda

Nieuwsbrief december 2016

Stichting Kansen voor Oeganda - goed doel ANBI
 

Nieuwsbrief december 2016

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we u hebben bericht over ‘Kansen voor Oeganda’. Maar we hebben zeker niet stil gezeten! Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd in de regio waar dokter Paul Namwanja actief is. In deze nieuwsbrief zullen wij u hier alles over vertellen.

Van een varkens- naar een rabbit project

paul_1De afgelopen jaren hebben vele gezinnen profijt gehad van het ‘varkensproject’. Dit verschafte een bron van inkomsten. Ondanks is dit project grondig geëvalueerd. Het bleek dat voor een aantal patiënten de verzorging van de dieren te intensief was en de hoeveelheid voedsel die de dieren nodig hebben moeilijk te vergaren was. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten zijn ze samen gaan kijken wat een goed alternatief zou zijn. Zo is het ‘rabbit project’ ontstaan. Konijnen hebben relatief weinig en zeer goedkope verzorging nodig. Verder hebben konijnen een snelle voorplanting en kan het vlees goed verkocht worden op de regionale markt. In oktober is dokter Paul gestart met de bouw van een rabbit farm. Over een periode van drie jaar kunnen we 200 arme gezinnen zes konijnen per gezin geven. Dit zorgt ervoor dat al deze gezinnen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Kansen voor Oeganda uit Nederland heeft dit mooie project mogelijk gemaakt door uw financiële steun! Op de foto dokter Paul voor de rabbit farm in aanbouw.

Een splinternieuw ziekenhuis.

Met steun van een organisatie uit Australië en opening_kliniekKansen voor Oeganda heeft dokter Paul in 2015 een klein gezondheidscentrum gebouwd: Village of hope and Health. Het is een bijzondere prestatie dat mede door de toewijding en inzet van dokter Paul dit project is gerealiseerd. Naast de ambulante medische hulp is er nu een echt ziekenhuis met een laboratorium. In het ziekenhuis kunnen onder andere kleine chirurgische ingrepen worden uitgevoerd en spoedeisende hulp geboden worden. Zie:www.villageofhopeandhealth.com. De foto is genomen bij de opening van het ziekenhuis.

De toekomst van Kansen voor Oeganda

Vanwege de drukke werkzaamheden van Roos Bots, de oprichtster van Kansen voor Oeganda, heeft ze helaas steeds minder tijd om voldoende aandacht te kunnen besteden aan de stichting. Daarbij heeft dokter Paul inmiddels verschillende nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren. Wij hebben daarom besloten om onze activiteiten in de loop van 2017 af te bouwen. We hebben met dokter Paul afgesproken om aan onze donateurs via deze nieuwsbrief zijn bankrekeningnummer te verstrekken. Dan kunt u dokter Paul ook in de toekomst blijven steunen door uw giften rechtstreeks aan dokter Paul over te maken. Via de website www.villageofhopeandhealth.com zal hij verantwoording afleggen over de besteding van uw giften. 

Dit zijn de bankgegevens van dokter Paul:

Bank:               Stanbic Bank Uganda
Account naam:  Namwanja Paul
Bank nummer:  0221 4040 5370
Swift code:       SBICUGK

U kunt uw gift dit jaar nog gewoon storten op de bankrekening van Kansen voor Oeganda. Dit is mogelijk tot eind 2017. Voor donateurs die hun gift willen aftrekken van de belasting blijft onze bankrekening de komende jaren beschikbaar. Wij maken het gestorte bedrag dan direct over aan dokter Paul.

Een persoonlijke brief van dokter Paul

Geachte donateurs,  

Ik voel me zeer bevoorrecht om u via deze nieuwsbrief te vertellen over het goede werk dat u in Oeganda gedurende vele jaren mogelijk heeft gemaakt. Door uw hulp hebben we meer dan 200 gezinnen kunnen helpen. Meer dan 60 kinderen zijn naar school gegaan en 24 kinderen zijn in staat om hun studie af te ronden aan de universiteit. Iets wat ze niet gekund zouden hebben zonder uw financiële steun. 

Met uw steun zijn mensen, die aan bed gekluisterd waren door infecties als gevolg van HIV / AIDS, nu in staat om weer een ​​positief leven te leiden. Bedankt voor uw giften die het mogelijk maken dat we medicijnen kunnen kopen en brandstof om ons te kunnen vervoeren naar de gemeenschappen voor het uitvoeren van onze ambulante medische zorg. 

           Paul_children

Een andere gemeenschappelijke uitdaging die we hadden was ons ‘varkensproject’. Door uw giften hebben we veel varkens en geiten aan gezinnen kunnen geven, die daardoor een bron van inkomsten hadden.

Onlangs hadden we een ontmoeting met al onze mensen van verschillende gemeenschappen, waarbij we het ‘varkensproject’  grondig hebben geëvalueerd. Het bleek dat een aantal van onze patiënten de dieren onvoldoende verzorgden, omdat varkens veel voedsel en zorg nodig hebben. 

Daarom is afgesproken om het roer om te gooien en een ‘rabbit project’ op te starten. De fokker kan een goed inkomen genereren. Konijnen zijn zeer goedkoop te verzorgen, hebben een snelle voortplanting en produceren goed vlees voor de regionale markt hier in Oeganda. Om de mensen van konijnen te voorzien zijn we in oktober gestart met de bouw van een rabbit farm voor het houden van konijnen. Onder ongeveer 200 arme gezinnen worden per gezin 6 konijnen gegeven over een periode van 3 jaar. De konijnen bezorgen de gezinnen een klein, maar stabiel inkomen. Kansen voor Oeganda uit Nederland heeft dit mooie project mogelijk gemaakt door uw financiële steun.

Graag wil ik u op de hoogte brengen van een andere bijzondere gebeurtenis. Bij onze bezoeken aan de dorpen treffen we vaak zeer zieke patiënten die opgenomen zouden moeten worden in een kliniek. Tot voor kort hadden we in onze regio echter geen kliniek en waren we niet in staat om medische onderzoeken te doen en hadden we geen laboratorium. Maar sinds 2015 hebben we met hulp van vrijwilligers uit Australië een gezondheidscentrum kunnen bouwen. Het is nu onder andere mogelijk om kleine chirurgische ingrepen te doen, er is spoedeisende hulp, en een laboratorium. 

Ook zullen we in 2017 doorgaan met andere programma's. We stimuleren vrouwen die groenten verbouwen voor de verkoop en we organiseren weer veel Outreaches voor medische zorg (ambulante zorg). 

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw financiële ondersteuning, die het mogelijk maakt dat wij de bevolking van Oeganda medische zorg kunnen geven en activiteiten kunnen ontplooien om arme gezinnen weer een stabiel inkomen te geven. In het bijzonder wil ik de families Bots en van der Voort bedanken voor hun werk om donateurs te werven.

Dank u en ik wens u een gelukkig 2017.

 

 
Facebook websiteman - eenvoudig betaalbaar CMS