Stichting Kansen voor Oeganda Afbeeldingen Oeganda

Nieuwsbrief Kerst 2010

Stichting Kansen voor Oeganda - goed doel ANBI
 

Nieuwsbrief Kerst 2010

U ontvangt deze nieuwsbrief  als donateur of geïnteresseerde in Stichting ‘Kansen voor Oeganda’. We zullen eerst uw geheugen even opfrissen.

De stichting ondersteunt de projecten van dr. Paul Namwanja en zijn team uit Kampala, de hoofdstad van Oeganda. De projecten bieden directe medische hulp aan HIV geïnfecteerde gezinnen, geven voorlichting en bieden thuiszorg. Ook is er een biggen, schapen en geiten project. Aids getroffen gezinnen, waarbij de ouders niet meer in staat zijn om te werken, krijgen een big, schaap of geit. Hierdoor is men na verloop van tijd weer in staat om in de eigen levensbehoeften te voorzien.

Geïnspireerd door het werk van dr Paul en zijn medewerkers hebben Roos Bots en haar opa Nic van der Voort in 2009 de stichting Kansen voor Oeganda opgericht. De stichting zorgt er voor dat elke gedoneerde Euro ook werkelijk in Oeganda terechtkomt.

Zo vlak voor de kerst zouden we het zeer op prijs stellen als u het werk van het team van dr Paul Namwanja zou willen steunen met een donatie. Klik hier om naar de donatiepagina te gaan.

Nieuwe waterputten?

De afgelopen zomer heeft dr. Paul Namwanja een opleiding gevolgd in het AMC in Amsterdam. Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft hij ook het bestuur  van Kansen voor Oeganda ontmoet.

Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over nieuwe kansen en mogelijkheden van het project. Zo is het idee ontstaan om te onderzoeken of het mogelijk is in de gemeenschappen waar het team van dr. Paul werkt schoonwaterputten te realiseren. Dr. Paul is erg enthousiast voor dit idee omdat dit een zeer positieve invloed heeft op de volksgezondheid in de dorpen. dr Paul in NederlandEr hangt echter wel een fors prijskaartje aan. Het bouwen van een put kost ruim € 2.000,- De inkomsten van Kansen voor Oeganda zijn momenteel nog onvoldoende om de plannen te realiseren.

Vindt u het een goed idee om deze plannen te realiseren? Maak dan een extra donatie over op onze bankrekening onder vermelding van “waterput Oeganda’.

                                                                           Dr. Paul op bezoek in Nederland

Kerstwens van dr. Paul

In onderstaande brief richt dr. Paul zich rechtstreeks tot u.

Beste vrienden en donateurs,

Sta mij toe om u, mede namens de mensen die uw helpt, heel hartelijk te danken voor het goede werk dat u in Nederland voor ons in Oeganda doet. Door uw giften zijn wij in 2010 in de staat geweest om duizenden mensen te testen op HIV en seksueel overdraagbare ziekten. Door uw hulp hebben wij honderden patiënten kunnen behandelen door uw hulp.

Door uw support hebben we families kunnen helpen die het hoofd niet meer boven water konden houden. Als gevolg van hun ziekte waren ze bedlegerig. Nu kunnen ze hun kinderen naar school te laten gaan. Ook is men zelfs weer  in staat om essentiële goederen te kopen als zeep, zout, suiker en kleren omdat men inkomsten heeft verworden door varkens en geiten te verkopen.

Het is waar dat er nog een heleboel moet gebeuren om de bevolking te helpen. Het is een grote wens van ons om schoon water putten te bouwen. Ook willen we de mensen economisch versterken zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Ik wil speciaal het bestuur van Kansen voor Oeganda bedanken voor de coördinatie van alle activiteiten en de fondswerving in Nederland.

Ik wens u een fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar en  we kijken uit naar meer samenwerking tussen ons allen.

Yours truly,

Dr.Namwanja Paul


De orginele Engelse versie van deze brief kunt u hier lezen.

 

 
Facebook websiteman - eenvoudig betaalbaar CMS