Stichting Kansen voor Oeganda Afbeeldingen Oeganda

Oeganda nieuws

Nieuwsbrief Kerst 2016

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we u hebben bericht over ‘Kansen voor Oeganda’. Maar we hebben zeker niet stil gezeten! Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd in de regio waar dokter Paul Namwanja actief is. In deze nieuwsbrief zullen wij u hier alles over vertellen.

Van een varkens- naar een rabbit project

paul_1De afgelopen jaren hebben vele gezinnen profijt gehad van het ‘varkensproject’. Dit verschafte een bron van inkomsten. Ondanks is dit project grondig geëvalueerd. Het bleek dat voor een aantal patiënten de verzorging van de dieren te intensief was en de hoeveelheid voedsel die de dieren nodig hebben moeilijk te vergaren was. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten zijn ze samen gaan kijken wat een goed alternatief zou zijn. Zo is het ‘rabbit project’ ontstaan. Konijnen hebben relatief weinig en zeer goedkope verzorging nodig. Verder hebben konijnen een snelle voorplanting en kan het vlees goedverkocht worden op de regionale markt. In oktober is dokter Paul gestart met de bouw van een rabbit farm. Over een periode van drie jaar kunnen we 200 arme gezinnen zes konijnen per gezin geven.Dit zorgt ervoor dat al deze gezinnen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Kansen voor Oeganda uit Nederland heeft dit mooie project mogelijk gemaakt door uw financiële steun! Op de foto dokter Paul voor voor de rabbit farm in aanbouw.

Een splinternieuw ziekenhuis.

Met steun van een organisatie uit Australië en opening_kliniekKansen voor Oeganda heeft dokter Paul in 2015 een klein gezondheidscentrum gebouwd: Village of hope and Health. Het is een bijzondere prestatie dat mede door de toewijding en inzet van dokter Paul dit project is gerealiseerd. Naast de ambulante medische hulp is er nu een echt ziekenhuis met een laboratorium. In het ziekenhuis kunnen onder andere kleine chirurgische ingrepen worden uitgevoerd en spoedeisende hulp geboden worden. Zie: www.villageofhopeandhealth.comDe foto is genomen bij de opening van het ziekenhuis.

De toekomst van Kansen voor Oeganda

Vanwege de drukke werkzaamheden van Roos Bots, de oprichtster van Kansen voor Oeganda, heeft ze helaas steeds minder tijd om voldoende aandacht te kunnen besteden aan de stichting. Daarbij heeft dokter Paul inmiddels verschillende nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren. Wij hebben daarom besloten om onze activiteiten in de loop van 2017 af te bouwen. We hebben met dokter Paul afgesproken om aan onze donateurs via deze nieuwsbrief zijn bankrekeningnummer te verstrekken. Dan kunt u dokter Paul ook in de toekomst blijven steunen door uw giften rechtstreeks aan dokter Paul over te maken. Via de website www.villageofhopeandhealth.com zal hij verantwoording afleggen over de besteding van uw giften. 

Dit zijn de bankgegevens van dokter Paul:

Bank:               Stanbic Bank Uganda
Account naam:  Namwanja Paul
Bank nummer:  0221 4040 53701
Swift code:       SBICUGK

U kunt uw gift dit jaar nog gewoon storten op de bankrekening van Kansen voor Oeganda. Dit is mogelijk tot eind 2017. Voor donateurs die hun gift willen aftrekken van de belasting blijft onze bankrekening de komende jaren beschikbaar. Wij maken het gestorte bedrag dan direct over aan dokter Paul.

Een persoonlijke brief van dokter Paul

Geachte donateurs,  

Ik voel me zeer bevoorrecht om u via deze nieuwsbrief te vertellen over het goede werk dat u in Oeganda gedurende vele jaren mogelijk heeft gemaakt. Door uw hulp hebben we meer dan 200 gezinnen kunnen helpen. Meer dan 60 kinderen zijn naar school gegaan en 24 kinderen zijn in staat om hun studie af te ronden aan de universiteit. Iets wat ze niet gekund zouden hebben zonder uw financiële steun. 

Met uw steun zijn mensen, die aan bed gekluisterd waren door infecties als gevolg van HIV / AIDS, nu in staat om weer een ​​positief leven te leiden. Bedankt voor uw giften die het mogelijk maken dat we medicijnen kunnen kopen en brandstof om ons te kunnen vervoeren naar de gemeenschappen voor het uitvoeren van onze ambulante medische zorg. 

           Paul_children

Een andere gemeenschappelijke uitdaging die we hadden was ons ‘varkensproject’. Door uw giften hebben we veel varkens en geiten aan gezinnen kunnen geven, die daardoor een bron van inkomsten hadden.

Onlangs hadden we een ontmoeting met al onze mensen van verschillende gemeenschappen, waarbij we het ‘varkensproject’  grondig hebben geëvalueerd. Het bleek dat een aantal van onze patiënten de dieren onvoldoende verzorgden, omdat varkens veel voedsel en zorg nodig hebben. 

Daarom is afgesproken om het roer om te gooien en een ‘rabbit project’ op te starten. De fokker kan een goed inkomen genereren. Konijnen zijn zeer goedkoop te verzorgen, hebben een snelle voortplanting en produceren goed vlees voor de regionale markt hier in Oeganda. Om de mensen van konijnen te voorzien zijn we in oktober gestart met de bouw van een rabbit farm voor het houden van konijnen. Onder ongeveer 200 arme gezinnen worden per gezin 6 konijnen gegeven over een periode van 3 jaar. De konijnen bezorgen de gezinnen een klein, maar stabiel inkomen. Kansen voor Oeganda uit Nederland heeft dit mooie project mogelijk gemaakt door uw financiële steun.

Graag wil ik u op de hoogte brengen van een andere bijzondere gebeurtenis. Bij onze bezoeken aan de dorpen treffen we vaak zeer zieke patiënten die opgenomen zouden moeten worden in een kliniek. Tot voor kort hadden we in onze regio echter geen kliniek en waren we niet in staat om medische onderzoeken te doen en hadden we geen laboratorium. Maar sinds 2015 hebben we met hulp van vrijwilligers uit Australië een gezondheidscentrum kunnen bouwen. Het is nu onder andere mogelijk om kleine chirurgische ingrepen te doen, er is spoedeisende hulp, en een laboratorium. 

Ook zullen we in 2017 doorgaan met andere programma's. We stimuleren vrouwen die groenten verbouwen voor de verkoop en we organiseren weer veel Outreaches voor medische zorg (ambulante zorg). 

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw financiële ondersteuning, die het mogelijk maakt dat wij de bevolking van Oeganda medische zorg kunnen geven en activiteiten kunnen ontplooien om arme gezinnen weer een stabiel inkomen te geven. In het bijzonder wil ik de families Bots en van der Voort bedanken voor hun werk om donateurs te werven.

Dank u en ik wens u een gelukkig 2017.

 

Nieuwsbrief eind 2014

Stichting Kansen voor Oegande ondersteunt de projecten van dr. Paul Namwanja en zijn team uit Kampala, de hoofdstad van Oeganda. De projecten bieden directe medische hulp aan HIV geïnfecteerde gezinnen, geven voorlichting en bieden thuiszorg. Geïnspireerd door het werk van dr Paul en zijn medewerkers hebben wij, Roos Bots en haar opa Nic van der Voort, in 2009 de stichting Kansen voor Oeganda opgericht. We zorgen er voor dat elke gedoneerde Euro ook werkelijk in Oeganda terechtkomt.

Voorlichting en medicijnverstrekking

De belangrijkste activiteit die wij hebben ondersteund was in 2014 het geven voorlichting over HIV en testen mensen op HIV en het verstrekken van medicijnen. Bijna wekelijks bezocht Dr. Paul Namwanja en zijn team gemeenschappen in de regio van Kampala, waar zij de patiënten ontmoeten in dorpshuizen of gewoon in de open lucht onder een boom op een dorpsplein.

Dr Paul bouwt een regionale kliniek

In de tweede helft van 2014 is dr Paul gestart het de bouw van een kliniek in het district Busabala. Hij doet dit met de hulp van een NGO uit Australie. Wij zijn momenteel in gesprek met dr Paul over de wijze waarop we de samenwerking met deze NGO kunnen vormgeven. Wij hebben dr Paul laten weten dat Stichting Kansen voor Oeganda zich vooral wil blijven richten op 

  1. Het bieden van hulp aan de door HIV/AIDS geïnfecteerde gezinnen in de omgeving van Kampala, Oeganda. 
  2. Het bieden van economische ondersteuning aan de onder door HIV en AIDS geïnfecteerde gezinnen, in de vorm van projecten die uitgevoerd worden door lokale artsen en verpleegkundigen. Op deze manier zorgen zij er voor dat deze gezinnen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Eind januari 2015 zullen we in een nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte brengen hoe de samenwerking met de NGO en dr Paul er in de toekomst uit zal zien.

Kerstdonatie 

Je kerstdonatie is van harte welkom op rekeningnummer NL25TRIO0390164240 t.n.v. Kansen voor Oeganda in Leiden.

Rest ons om je mede namens dr. Paul Namwanja en zijn team hele fijne feestdagen toe te wensen en alle goeds voor 2015. 

Kerst 2013

Onze stichting ondersteunt de projecten van dr. Paul Namwanja en zijn team uit Kampala, de hoofdstad van Oeganda. De projecten bieden directe medische hulp aan HIV geïnfecteerde gezinnen, geven voorlichting en bieden thuiszorg. Geïnspireerd door het werk van dr Paul en zijn medewerkers hebben wij, Roos Bots en haar opa Nic van der Voort, in 2009 de stichting Kansen voor Oeganda opgericht. We zorgen er voor dat elke gedoneerde Euro ook werkelijk in Oeganda terechtkomt.

 Voorlichting en medicijnverstrekking

De belangrijkste activiteit was ook in 2013 het geven voorlichting over HIV en testen mensen op HIV en het verstrekken van medicijnen. Bijna wekelijks bezocht Dr. Paul Namwanja en zijn team gemeenschappen in de regio van Kampala, waar zij de patiënten ontmoeten in dorpshuizen of gewoon in de open lucht onder een boom op een dorpsplein. De auto die wij in 2011 met hulp van u hebben geschonken, waarmee de dorpen worden bezocht, heeft zijn geld al meer dan opgebracht!

Landbouwproject

Kansen voor Oeganda initieert ook projecten, waarbij de ouders, die als gevolg van HIV/Aids infecties niet meer in staat zijn om te werken, gestimuleerd worden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en daardoor niet meer afhankelijk zijn van onze hulp. Zo ontstond eind vorig jaar, naast het big-geit-schaap project, het landbouwproject. Wij stelden een krediet beschikbaar voor de aankoop van plantgoed en zaden en scholingsactiviteiten. In 2013 participeren inmiddels 43 gezinnen in het project! Er worden volop kool, tomaten en zoete aardappelen geteeld. De opbrengst wordt verdeeld onder de gezinnen, er wordt geld gereserveerd voor de aanschaf van nieuw zaad een plantgoed en voor het terugbetalen van het krediet.

Af en toe koopt dr. Paul voor educatie materiaal voor de scholen in de regio. Op de foto zie je dr Paul omringt door blije scholieren! 

Rest ons om je te bedanken voor je steun en de beste wensen voor 2014, ook namens dr. Paul Namwanja en zijn medewerkers.


En natuurlijk.....je kerstdonatie is van harte welkom. Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan.


 

Kansen voor Oeganda op Radio 3 FM

Op vrijdag 8 maart is Roos Bots, de initiatiefneemster van onze stichting, te gast geweestbij Radio 3FM. In het programma Ekstra weekend vertelde ze  over het onstaan en de doelen van Kansen voor Oeganda. Roos was uitgenodigd omdat dj Michiel Veenstra van zijn collega Gerard Ekdom voor zijn verjaardag twee geiten kado kreeg. De geiten zijn geschonken aan onze stichting.

Tja, geiten zijn vandaag de dag populair. Op Youtube scoren ze in vele filmpjes hoge kijkcijfers. Vandaar de keuze van Gerard om Michiel de geiten te schenken.

Mooie giften in 2012

Kansen voor Oeganda heeft het afgelopen jaar verschillende grote giften ontvangen. Een gift is ontvangen van Vopac Nederland en speciaal bedoeld om in de regio waar wij werkzaam zijn waterputten te realiseren. Wij onderzoeken momenteel, met ondersteuning van Foundation Connectinternational, de technische mogelijkheden voor de realisatie van waterputten. Er wordt gekeken naar de plaatselijke omstandigheden, struktuur en steenlagen, diepte van van de waterbron en welke materialen voor een pomp, hand-boren/ graven of touwpompen lokaal beschikbaar zijn. Connectinternational benadrukt dat we niet alleen oog moeten hebben voor de nodige expertise voor aanleg, maar dat ook het onderhoud op de lange termijn gewaarborgd moet zijn. In 2013 hopen we met dit project een start te kunnen maken.

Facebook websiteman - eenvoudig betaalbaar CMS