Stichting Kansen voor Oeganda Afbeeldingen Oeganda

Stichting Kansen voor Oeganda

Dr Paul Patient with a chest problemStichting Kansen voor Oeganda is opgericht om fondsen te werven voor de activiteiten van dr. Paul Namwanja in de omgeving van Kampala, Oeganda.

De Stichting is van mening dat iedereen heeft het recht om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn eigen levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Kansen voor Oeganda bestrijdt armoede door kwetsbare groepen in Oeganda toegang te geven tot zorg en ze in staat te stellen hun recht op gezondheid in eigen hand te nemen. We gaan uit van de eigen kracht van de Oegandese bevolking.

Facebook websiteman - eenvoudig betaalbaar CMS