Stichting Kansen voor Oeganda Afbeeldingen Oeganda

Economie

Landbouw in OegandaSinds 1987 heeft de Oegandese regering diverse maatregelen genomen om de economie te verbeteren.Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is gemiddeld gegroeid met 6,5%. Na correctie in verband met 3,2% bevolkingsgroei blijft nog steeds een gemiddelde jaarlijks groei van 2,9% over.

Landbouw is de ruggengraat van de Oegandese economie. 90% van de bevolking verschaft zichzelf voedsel en inkomen door middel van kleinschalig boeren. Landbouw heeft grote economische mogelijkheden. Op dit moment is meer dan de helft van het BBP en driekwart van de export afkomstig uit landbouw. Toch zijn sinds de jaren tachtig de overheidsuitgaven aan landbouw alleen maar gedaald. Op dit moment liggen ze met 1 à 2% op het laagste niveau in de wereld. Terwijl de industrie- en dienstensectoren in de afgelopen tien jaar groeiden met percentages tussen de 8 en 12%, bleef de landbouw met 4% ver achter. Zo bleven kleine plattelandsboeren zo arm als al waren. Het zijn bij uitstek de vrouwen die op het platteland actief zijn in de kleinschalige landbouw.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens. De Wereldbank hanteert als armoedegrens een inkomen van 1,25 dollar per dag.

Facebook websiteman - eenvoudig betaalbaar CMS