Stichting Kansen voor Oeganda Afbeeldingen Oeganda

Ontstaan van de stichting

HIV Roos onderzoekt een HIV-positief kindIn de zomer van 2008 ben ik, Roos Bots, student geneeskunde uit Leiden, naar Oeganda geweest voor een werkstage in verband met mijn studie. Ik werkte in een klein ziekenhuis aan de rand van de hoofdstad Kampala. Ik wist voor mijn vertrek al dat het HIV/AIDS probleem groot was in Oeganda. Echter, wat voor enorme invloed dat heeft op een gemeenschap kwam ik ter plekke achter. Dagelijks testte ik vele moeders, vaders, kinderen en baby’s HIV positief. Elke dag zag ik kinderen die voor hele gezinnen zorgden, omdat de ouders te ziek waren om dit te doen.

In het ziekenhuis werkt ook Dr. Paul Namwanja. Naast zijn werk in het zuikenhuis, helpt hij met een team van zes personen, geheel onbetaald, AIDS getroffen gezinnen in de dorpen rondom Kampala. Gezinnen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Met gedoneerd geld van familie uit het buitenland en welvarende Oegandezen probeert het team deze gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen zij door de zieke ouders met medicatie te helpen, zodat ze weer in staat zijn om te werken. Vaak worden de ouders echter te ziek, waardoor de kinderen voor de inkomsten moeten gaan zorgen. Ze kunnen dan niet meer naar school en de situatie verslechtert op deze manier. Het gezin raakt van de regen in de drup. Dr. Paul en zijn team proberen deze vicieuze cirkel te doorbreken.

HIV Tijdens een poli in de open lucht schrijf dr Paul medicijnen voorZij geven deze gezinnen bijvoorbeeld een vrouwelijk biggetje, zodat het gezin in financieel opzicht van het nageslacht kan profiteren. Op deze manier verwerven de gezinnen binnen een korte tijd een dusdanig inkomen, dat zij zelf in staat zijn om de AIDS medicijnen te kopen en hun kinderen een goede opleiding te geven.

Tijdens mijn stage raakte ik steeds meer onder de indruk van het feit dat je met zo weinig middelen de mensen in Oeganda kan helpen. Zo heb ik een alleenstaande moeder bezocht die aanvankelijk zo ziek was dat ze niet kon werken. Met wat hulp van het team van dr. Paul heeft ze nu een eigen varkensfokkerij en zorgt ze naast haar eigen 3 kinderen ook nog voor 4 weeskinderen.

Biggenproject Roos en een collega bezoeken een gezinToen ik weer in Nederland was ontstond geleidelijk het idee bij mij en mijn opa om geld in te zamelen voor de activiteiten van het team van Dr. Paul. We zijn samen donaties gaan werven onder familie en vrienden. Voor slechts € 10,- kon men al een big kopen. Zo ontstond het ‘biggenproject’. Deze actie was een doorslaand succes. Vele gezinnen in Oeganda kregen dankzij deze giften de sleutel tot hun zelfvoorziening. Mede door dit succes en de enthousiaste reacties uit Oeganda werden we geprikkeld om meer geld in te zamelen voor nog meer biggen en medicatie. Langzamerhand werkten we het idee uit om een officiële stichting op te richten. Hierdoor kunnen we de activiteiten van het team van dr. Paul ook in de toekomst structureel blijven steunen. Zo is ‘Kansen voor Oeganda ontstaan’ ontstaan. Deze stichting wordt gerund door drie generaties, mijn opa, mijn vader en ik!

Facebook websiteman - eenvoudig betaalbaar CMS