Stichting Kansen voor Oeganda Afbeeldingen Oeganda

Missie, visie, doelstelling en activiteiten

Onze visie

Iedereen heeft het recht om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn eigen levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede.

Onze missie

HIV In de rij voor een consultKansen voor Oeganda bestrijdt armoede door kwetsbare groepen in Oeganda toegang te geven tot zorg en ze in staat te stellen hun recht op gezondheid in eigen hand te nemen. We gaan uit van de eigen kracht van de Oegandese bevolking.

Onze doelstelling

  1. Het bieden van hulp aan de door HIV/AIDS geïnfecteerde gezinnen in de omgeving van Kampala, Oeganda.
  2. Het bieden van economische ondersteuning aan de onder door HIV en AIDS geïnfecteerde gezinnen, in de vorm van projecten die uitgevoerd worden door lokale artsen en verpleegkundigen. Op deze manier zorgen zij er voor dat deze gezinnen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien

De stichting tracht dit doel te bereiken door het werven van donaties ter realisering van projecten die er aan bijdragen dat HIV/AIDS geïnfecteerde gezinnen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

HIV Dr Paul onderzoektActiviteiten

  • Twee maal per jaar houden van een inzamelingsactie
  • Twee maal per jaar informeren van donateurs middels een (digitale) nieuwsbrief, waarin verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten
  • Het onderhouden van een website
  • Het onderhouden van regelmatig contact met Dr. Paul in Kampala
  • Periodiek benaderen van organisaties die mogelijk bereid zijn om gelden te doneren of inzameling acties te organiseren
  • Één maal per jaar organiseren van een SMS inzamelingsactie
Facebook websiteman - eenvoudig betaalbaar CMS